Protahovací stroje: ( Broaching machines)

  • pro protahování vnitřeních otvorů
  • pro protahování vnějších otvorů
  • pro speciální aplikace

s hydraulickým nebo elektromechanickým pohonem a manuálním nebo automatickým nakládáním a vyjímáním obrobků a vzálemným propojováním do samostatných automatizovaných pracovišť

Válcovací stroje: ( Rolling Machines )

  • vertikální a horizontální válcovací stroje na válcování vnějšího drážkování

Ostřičky: ( Sharpening Machines )

  • CNC ostřičky k ostření protahovacích trnů s možností pevného nebo pohyblivého stolu